OV Eigen Haard – de StikkeOver ons

Geachte kijkers,

De Ondernemers Vereniging Eigen Haard – De Stikke is in 2002 tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Gaasterlân-Sleat en een aantal bedrijven.

De doelstelling van de vereniging is helder en logisch: behartigen van de belangen van ondernemers in het algemeen en die van de leden in het bijzonder. Op deze manier proberen wij gezamenlijk voordeel te genereren op bijvoorbeeld inkoop en onderhoud.

Van een vijftal initiatiefnemers toen is de OV uitgegroeid tot zo’n 43 bedrijven die lid zijn. Het gaat hierbij niet alleen om de grotere bedrijven die velen wel kennen, nee, ook kleinere bedrijven en dienstverleners voelen zich bij de OV thuis. Daardoor kent de OV een grote gezamenlijke kracht en heeft het een breed opgebouwde kennis. De OV is dan ook het aanspreekpunt voor de gemeente, waar het om ondernemend Gaasterlân-Sleat gaat.

Zowel kleine als grote bedrijven kunnen van het lidmaatschap profiteren. Het lidmaatschap biedt voordelen. Niet alleen als belangenbehartiger bij de gemeente, maar ook bij andere zaken. En natuurlijk mogen wij het onderling netwerken niet vergeten. Heel belangrijk ! Ondernemers leren veel van elkaar. Door met elkaar te overleggen, kunnen zij mogelijke oplossingen met elkaar bespreken en zo klankborden.

De bedrijfsgids is gemaakt om bekendheid te geven aan het bedrijventerrein Eigen Haard – De Stikke en de activiteiten van haar leden die zij op dit terrein uitoefenen.
Al deze bedrijven en wij als bestuur van de OV heten u daarom ook van harte welkom op bedrijventerrein Eigen Haard – De Stikke.

Met vriendelijke groet,

Bouke Geertsma

Voorzitter